Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Życie Zborowe - www.ezb-szczecinek.pl

Życie Zborowe

Wspólnota, Łamanie Chleba, Modlitwa Dz. Ap. 2,42b

Kościół Powszechny:
Duchowa Społeczność wszystkich wierzących, odrodzonych ludzi Jan 3,3 bez względu na wyznanie, rasę, narodowość, którzy pochodząc z różnych społeczności są własnością Pana Jezusa i należą do Kościoła, którego On jest Głową I Pt. 2,5-10 Kol. 1,18

Obrzędy:
Chrzest przez zanurzenie w wieku świadomym Rz. 6,4 Wieczerza Pańska pod postaciami chleba i wina I Kor. 11,23-32 Błogosławieństwo małżonków Ef. 5,31-32 Błogosławieństwo dzieci Mar. 10,13-16 Chrześcijański pogrzeb Kaz. 12,7 Nabożeństwa, Ewangelizacje,

Godziny Biblijne:
Katecheza dzieci i młodzieży, oraz zorganizowany czynny wypoczynek letni i zimowy. Własny Ośrodek w Kołobrzegu. Praca nad uzależnionymi w ośrodkach leczenia. Pomoc w programie zdrowienia. Porady i pomoc duszpasterska. Pomoc charytatywna.

Nasz wygląd zewnętrzny:
V Moj. 22,5; Rz. 12,2; I Kor. 11,14-15; 1 Tm. 2,8-10; I Pt. 3,3-5