Ewangeliczny Związek Braterski w RP
- www.ezb-szczecinek.pl

Brat Sławek

Sławek, wieloletni uczestnik naszych spotkań w więzieniach ZK Czarne i OZ Szczecinek, a teraz przebywający w więzieniu w Płocku. 

Przeczytaj cały tekst

Brat Artur

„Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz” (Rzym. 10,9).
Przeczytaj cały list

Brat Wiesław

„Daj mi o świcie doznać łaski Twojej, bo Tobie ufam! Wskaż mi drogę, którą mam iść, bo ku Tobie podnoszę duszę moją!” (Psalm 143,8)
Przeczytaj cały list

Stałem się innym człowiekiem

...sięgam po Pismo Święte i modlę się do Pana...
Przeczytaj cały list

Nowe życie

życie moje zaczęło się odmieniać, nabierać barw.
Przeczytaj cały list

Chwała na Wysokościach

I dlatego już teraz muszę wzmacniać się w miłości Bożej, czytając codziennie Biblię. Bo to jest pokarm, który daje nam Stwórca
Przeczytaj cały list

Wiara, Nadzieja i Miłość

wąska droga, którą tak niewielu podąża, a na której odnajdujemy prawdziwe szczęście ... Jezus jest dobrotliwy, nie zazdrości, Jezus nie jest chełpliwy, nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego
Przeczytaj cały list