Ewangeliczny Związek Braterski w RP
- www.ezb-szczecinek.pl

Rozważania bibiljne na każdy dzień, można otrzymać bezpłatnie, w siedzibie Ewangelicznego Kościoła Chrystusowego w Szczecinku - ul. Mickiewicza 18.