Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Kazania SMS (aktualne) - www.ezb-szczecinek.pl

Kazania SMS (aktualne)

05.06.21
 
"Strzeż mnie Boże, bo w Tobie szukam schronienia!
Rzekłem do Pana: Tyś jest Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą.
Do świętych zaś, którzy są na ziemi: to są szlachetni, w nich mam całe upodobanie." Psalm 16:1-3
Człowiek wierzący przez całe życie doświadcza Bożej obecności i ochrony. Dawid przeżywał różne sytuacje, z których ostatecznie wyrywał go Bóg. Dobro Bożego Błogosławieństwa towarzyszyło mu w chwilach trudnych i ciężkich do zniesienia. Przekonał się, że PAN prowadził go i pomagał używając do tego przede wszystkim wierzących ludzi, których nazwał szlachetnymi. Samuel starszy doświadczony brat w wierze, którego szanował za jego rady, Jonatan bliski przyjaciel, który chronił go od śmierci, Abigail przez jej mądrość Dawid i jego drużyna nie zginęli z głodu, oraz wielu innych używał Bóg, aby Dawidowi pomagali. Bóg użył nawet wrogiego wojownika I Samuela 30:1-20, by wyprowadzić go z drastycznej sytuacji, kiedy jego rozgoryczeni żołnierze chcieli go ukamieniować z powodu straty żon, dzieci i całego dobytku. Gdy u schyłku życia Dawid popełnił poważny błąd i policzył lud mimo sprzeciwu swojego marszałka Joaba, prorok Gad na zalecenie Pana dał mu do wyboru, siedem lat głodu w ziemi izraelskiej, trzy miesiące tułaczki przed wrogami, lub trzy dni zarazy. Wydawało mu się, że te trzy dni to będą najmniej uciążliwe. W tej zarazie zmarło 70 tysięcy mężczyzn. Jednak Pan powstrzymał ją. Gdy Dawid ujrzał anioła, który wytracał lud rzekł do Pana :OTO JA ZGRZESZYLEN I JA ZAWINIŁEM, co zaś uczyniły te owce? Niechaj raczej dotknie mnie..." II Samuela 24 rozdział. Dawid dbał o swoje owce, troszczył się o swój lud, odpowiedzialność za zarazę wziął na siebie. Kiedy Dawid zbudował tam Panu ołtarz i złożył ofiary Pan dał się przebłagać i ustała zaraza w Izraelu. Pan, nasz Bóg, przez nasze życie używa wierzących jako tych szlachetnych, którzy stanowią Jego Królestwo, widzimy ich jako używanych przez Niego ku naszemu zbudowaniu. Bóg używa wiedzy i doświadczenia innych po to by nam pomóc.

29.05.21
 
"Ufajcie po wsze czasy PANU, gdyż PAN JEST SKAŁĄ WIECZNĄ." Izajasz 26:4
Pierwszy człowiek Adam zaprzestał ufać Panu, z tego powodu popadł w grzech i został usunięty z Ogrodu Eden, Pan Bóg skontrolował go przed tym i niestety ta kontrola wyszła Adamowi źle.
Aby rozróżnić ludzi, na początku przydano im imię ojca co zresztą jest w użyciu do dzisiaj. Po czym określano ich po miejscowościach, z których pochodzili np. Abraham. Dalej po plemionach. Bardziej szczegółowo, aby dotrzeć do sprawców wielkiej porażki pod Aj i nieszczęścia w postaci śmierci 36 wojowników izraelskich co opisane jest w Księdze Jozuego 7 rozdział; najpierw plemię, potem ród i na końcu rodzina Achana okazała się winna. Pana Jezusa rozpoznano po rodzie Dawida. Saula, późniejszego Apostoła Pawła po tym, że pochodził z Tarsu. W średniowieczu po pochodzeniu rodu lub rodziny z miast, a także chłopów na wsi należących do poszczególnych panów. Dalej różnego rodzaju kartoteki i akta cywilne, na których podstawie pobierano podatki lub powoływano do wojska nawet na 20 lat. Już podczas II Wojny Światowej poprzez dziurkowane wydruki poprzedników komputerów firmy IBM hitlerowcy mieli zgromadzone dane niemieckich i austriackich Żydów. Czy teraz jesteśmy niewidzialni?
1.System PESEL - już nowonarodzone dziecko jest do niego przypisane, nie dostanie się bez tego numeru do: szpitala, lekarza, szkoły, dorośli podobnie
2.NIP - osoba lub firma po wpisaniu jej numeru od razu się pojawi na ekranie komputera w całej swojej nazwie. + system podatkowy
3. Numer klienta w banku lub w innych firmach lub instytucjach .
4.Kod DNA - zazwyczaj przez niego można ustalić ojcostwo, a także po latach znaleźć i ukarać nieustalonych sprawców zbrodni.
Poprzez DNA wykryto, że jeden z najgorszych zbrodniarzy z Auschwitz Jozef Mengele zginął i został pochowany w Brazylii.
5.Telefony komórkowe - najwięcej wiedzy na nasz temat oraz gdzie przebywamy można z nich ustalić.
Jest więc wiele możliwości wiedzy o nas.
Jako wierzący możemy ufać Panu, że nas będzie chronił.

15.05.21
 
"Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden PAN, JEZUS CHRYSTUS, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy "I Koryntian 8:6
Z dwóch pierwszych rozdziałów Biblii dowiadujemy się, że od Boga pochodzi wszystko: ziemia , niebo, przyroda, cały świat zwierzęcy i jako ukoronowanie stworzenia człowiek. Już w Ogrodzie Eden człowiek mógł cieszyć się wszystkim co Bóg stworzył."I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a to było BARDZO DOBRE" I Mojz 1:31 Potem z powodu ludzi, zaistniały podziały, tak było z rodziną Adama i Ewy, Noego za czasów potopu, a także budowy wieży Babel. Mimo że Jakub otrzymał błogosławieństwo, Ezaw otrzymał także wskazanie gdzie ma żyć I Mojż 27:28-40. Bóg przestrzegał tego i w V Mojż. 2:4-6.
Natomiast Filistyńczycy dzisiejsi Palestyńczycy historycznie wywodzą się z Krety i to Egipcjanie wysiedlili ich ze swojego terytorium i tak przez wieki graniczą i walczą z Izraelitami. Po zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej przez Rzymian Arabowie zbudowali w jego miejsce Meczet Al Aksa. Od drugiej Wojny Światowej są znowu na granicy pomiędzy Egiptem, skąd podziemnymi tunelami przemycają broń, a Izraelem, zamieszkują także zachodni brzeg Jordanu to tam wyrzucono ich z Jordanii ze względu na rozruchy, które wywoływali w tym arabskim kraju. Ponadto mieszkają w: Syrii, Libanie, Egipcie. Z jednej strony rakiety lecące na Izrael z drugiej bomby na Strefę Gazy, giną ludzie, lecz zawsze konflikt rozpoczynają Palestyńczycy bardzo dużo ich żyje w samym Izraelu. Tym razem poszło o to, że Izraelici chcieli wysiedlić cztery rodziny przy czym zaoferowali im w innym miejscu zupełnie nowe domy lub bardzo dużą zapłatę.
Możemy wiedzieć, że Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi, tylko oni nie chcą wykonywać Jego Słowa.
Jednak wierzące Jego dzieci istnieją dla Niego i to Bóg Ojciec da im swoje Królestwo. Istnieje jeden prawdziwy Pan Jezus Chrystus przez którego my także istniejemy jako zbawieni w nim. 
 

08.05.21

Izraelici wyszli z Egiptu i rozłożyli się obozem w Sukkot co oznacza szałas lub namiot, Sukkot to również izraelskie Święto Szałasów, namiotów. Ma to przypomnieć Izraelitom ich wędrówkę do Ziemi Obiecanej, której etapy opisane są w IV Mojżeszowej 33 rozdział. Słowo "potem" w tym rozdziale wymienione jest 39 razy co z wyjściem z Ramzes w Egipcie daje równe 40 odcinków wędrówki. W naszym życiu często następuje ,,potem", ciągle się coś dzieje i po pewnym etapie życia lub podczas trwania etapu następuje "potem". Jeśli przychodzi łatwiejszy etap życia, czasami uwolnienia się z takich czy innych tarapatów, patologicznych osób lub sytuacji,  toksycznego miejsca pracy. "Potem" to inna szkoła, małżeństwo, nowe mieszkanie, dobre ułożenie życia. Mówimy o potem, na które Bóg ma wpływ, gdyż jesteśmy Jego dziećmi. Jeśli bez niego wybieramy nasze "potem" to może być to dla nas zgubne. Bóg nosił ich jak ojciec swoje dziecię, mamy świadomość, że z nami jest podobnie. Do tego Bóg wskazywał im, lecz i wskazuje nam właściwą drogę. Przez 40 lat Bóg zaopatrywał swój naród we wszystko co im było potrzebne do życia codziennego przy czym uczył ich pobożności. Czas upływał, nastąpiło ostatnie potem dla Mojżesza, który umarł wieku 120 lat, w tamtym czasie to była górna granica "...będzie więc życie jego (człowieka) trwać 120 lat." "Potem wstąpił Mojżesz na górę Nebo... a Mojżesz miał 120 lat w chwili swoje śmierci.." V Mojż. 34. Jakże to małe słowo ma wielkie znaczenie dla naszego życia. Ono było często używane w opisach życia naszego Pana i  Zbawiciela Jezusa Chrystusa np. : i stało się potem, potem rzekł. Słowo "potem" jest bardzo czynne w Księdze Objawienia Św. Jana Apostoła  "Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie... Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja! Zbawienie i chwała i moc BOGU NASZEMU." Obj.4:1 i 19:1 To ON  ma dla nas nowe dobre "potem" dlatego chcemy dać się przez Boga prowadzić zgodnie z Jego Słowem, aby nie było w naszym życiu tego negatywnego "potem.
 
01.05.21
 
"A gdy faraon wypuścił lud nie prowadził ich Bóg do ziemi Filistynów, chociaż była bliższa, bo pomyślał Bóg, że lud przewidując walki, mógłby żałować i mógłby zawrócić do Egiptu. Prowadził więc Bóg lud drogą okrężną przez pustynię ku Morzu Czerwonemu" II Mojż.13:17-18b.
Bog myśli, aby wierzącym ludziom wskazać dobrą drogę "Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was mówi PAN myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją". Izraelici mogli pójść krótszą droga jednak na niej stanęli by Filistyńczycy (Palestyńczycy) odwieczni wrogowie Izraela, po dzień dzisiejszy wykorzystują swoje terytoria leżące przy granicy z Egiptem, mimo że ta jest bardzo dobrze strzeżona i kontrolowana kopia pod nią tunele przez, które przemycają broń, którą wykorzystują w atakach na miasta i wioski izraelskie. Oczywiście droga Boża jest doskonała  Psalm 18:31
Bóg chce przygotować nam przyszłość, chociaż teraz na tej ziemi prowadzi nas drogami, które nie zawsze nam sie podobają. Kiedy popatrzymy na lata wstecz, przekonamy się, że inaczej potoczyło się życie niż planowaliśmy. Bóg nie prowadził nas na skróty, lecz wybierał, o ile poddawaliśmy sie Jego Woli dla nas najlepsze. "A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy  Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani". Rzym.8,28
Jeśli Izraelici chcieliby współdziałać z Bogiem weszliby o wiele lat szybciej do Ziemi Obiecanej, niepotrzebny czas spędzony na pustyni z powodu szemrania, buntów i rebelii bałwochwalstwa, czego owocem było to, że całe pokolenie było stracone i zaległo na pustyni i to mimo wielkiej troski ze strony Boga, który przez lata wychowywał ich i prowadził (o tym za tydzień). Słowo Boże przyrównuje czas wędrówki po pustyni I Koryntian 10 rozdział do czasu naszej pielgrzymki za Panem "A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas którzy znaleźliśmy sie u kresu wieków" To co się dzieje wskazuje nam, że Słowo Boże wypełnia się.

24.04.21
 
".. ni stąd ni zowąd .."I Księga Królewska 22:34a. ( przeczytaj cały 22. rozdział ) Jeden z najgorszych królów izraelskich Achab często lekceważył Słowo Boże, prorok Micheasz przestrzegał go przed kłamliwymi prorokami, ujrzał w widzeniu Pana siedzącego na tronie, który miał i ma nad wszystkim panowanie. Bezbożny król izraelski Achab namówił króla judejskiego Johoszofata na wojnę z aramejczykami, mimo tego że Micheasz ostrzegł ich przed klęską. Achab sam przebrał sie w zwykła odzież, jednak Johoszofatowi zalecił, aby zachował szaty królewskie, oczywiście było to perfidne wyrachowanie, gdyż wiedział, że to król będzie głównym celem dla wroga. I tak się stało, lecz Johoszofat wydał okrzyk, być może ten mający bojaźń Boża i czyniący to co prawe w oczach Pana w. 43 zawołał do Boga, wojownicy odstąpili od niego. I wtedy pewien wojownik ni stąd ni zowąd naciągnął łuk i trafił Achab w spojenie miedzy pasem a pancerzem, tenże zginął tak jak prorokował Micheasz. Niektórzy Bibliści twierdzą, że tym wojownikiem, któremu Pan dał zwycięstwo był Naaman II Król. 5 rozdział. Tak i teraz możemy powiedzieć ni stąd ni zowąd jakby mała strzała, którą dopuścił Pan przewidując to w swoim Słowie Mat. 24:7 mór lub zaraza według Biblii Gdańskiej. Jesteśmy Panu wdzięczni, że póty co nikt z nas nie został dotknięty na śmierć. Psalm 91. Pamiętajmy jednak abyśmy baczyli na Słowo Boże, gdyż tak jak się spełniło wszystko co przepowiedział Micheasz tak spełni się wszystko co Bóg przewidział dla naszego życia. Powinniśmy być wykonawcami Słowa Pańskiego, wtedy nie zagrozi nam to i owo "lecące" stad i zowąd. Pana się pytać czy to co zamierzamy będzie dobre dla nas, naszej rodziny i nie zaszkodzi naszej drodze za nim, czy towarzyszyć nam będzie, że najważniejsze jest szukanie Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, mając świadomość, że wszystko inne będzie nam dodane Mat 6:33
Panu Jezusowi niech będzie chwała, który wielokrotnie realizował to w naszym życiu.

17.04.21
 
"SERCE CZŁOWIEKA OBMYŚLA JEGO DROGĘ,LECZ PAN KIERUJE JEGO DROGAMI." Przyp. Sal. 16:9
W Biblii znajdujemy wiele osób, które obmyśliły jak mają swoje życie prowadzić, co robić, gdzie pójść, z kim i dokąd. Pan pokierował według swojego planu drogami: Abrahama, Izaaka, Jakuba, Mojżesza, Ruth, Estery, Abigail, Piotra, Pawła, Nikodema, Marty, Tabity Lidii, a każde z nich było na swojej drodze. Jakież wspaniałe plany dla Józefa miał jego ojciec Jakub, już zaczął je realizować czyniąc z Józefa chodzącego w wspaniałych szatach nadzorcę nad swymi ciężko pracującymi braćmi, to nie podobało się Bogu. Jozef znalazł sie na skraju śmierci, po czym sprawdził sie jako sługa Putyfara i stał się zarządcą jego dób, fałszywie oskarżony spędził niewinnie kilka lat w więzieniu, lecz Pan był z nim, przepowiedział  przyszłość Faraonowi i został ustanowiony zarządcą Egiptu, jego mądrość uratowała ludzi od śmierci głodowej. I wreszcie jego rodzina i cały naród został uratowany od zagłady tylko przez to, ze Pan   pokierował drogami Józefa. I Moj. rozdziały 39-50. Apostoł Paweł chciał pójść do Bitynii, Pan skierował go do Macedonii przez to Ewangelia dotarła do Europy. Na pewno nie jeden raz planowaliśmy, obmyślaliśmy, chcieliśmy, lecz wyszło inaczej, czasami nie podobało się nam, że takie czy inne plany nie zostały zrealizowane. Włożyliśmy w coś serce, czas, pieniądze i nie wyszło. Po czasie, a nawet latach przekonaliśmy się, że na szczęście nasze obmyślone plany nie zrealizowały się. Pan inaczej pokierował naszymi krokami, jakże możemy być wdzięczni, że to ON KIERUJE życiem swoich dzieci "Wiem Panie, że droga człowieka nie od niego zależy i że nikt, gdzie idzie sam, nie kieruje swoimi drogami" Jeremiasz 10:23 Wtedy kiedy Pan Jezus Chrystus kieruje naszymi drogami możemy być pewni, że czyni to najlepiej. W Zborach mamy osoby poważnie chore, lecz do dnia dzisiejszego Pan zachował nas wszystkich, żyjemy w ograniczeniach, mamy w Bogu nadzieję, że wkrótce się
skończą i nabożeństwa wrócą od połowy maja.
 
 
10.04.21
 
"Kto zważa na Słowo, znajduje szczęście, a kto ufa Panu, jest szczęśliwy." Prz. Sal. 16:20
Poprzez Moc Bożego Słowa powstały niebo i ziemia II Pt. 3:5 Wiemy, że na początku było Słowo, to Słowo było Bogiem Jan 1:1 Bóg od początku kierował ludźmi poprzez Słowo. To Słowu dali się prowadzić: Abraham, Józef, Mojżesz, innych znajdujemy Hebr.11 "Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bog dawnymi czasy do ojców przez
proroków, u kresu dni przemówił przez Syna. On podtrzymuje wszystko SŁOWEM SWOJEJ MOCY" Hebr.1,1-3
Szczęście znaleźli ci, którzy są słuchaczami Słowa Bożego i strzegą go Luk. 11:28 To wszystko co Bóg powiedział w swoim SŁOWIE to wypełnił, to się wypełnia lub w przyszłości wypełni. Wiele słów dotyczących Izraela, innych narodów, sytuacji gospodarczych, żywiołowych i wiele innych.
W ostatnim czasie widać to wyraźnie np. w tym tygodniu wybuch wulkanu na Karaibach czego następstwem było to, że miejscowi ludzie w zasadzie skromnie żyjący, chcieli otrzymać schronienie na luksusowych z kilkoma tysiącami miejsc wycieczkowcach, otrzymali warunek muszą być dwa razy zaszczepieni przeciwko Covid, gdyż na statkach byli przeważnie bogaci Europejczycy, którzy wybrali się na kilkumiesięczne wycieczki chcą przeczekać rozwój Covid. Przewidziane przez Pana zakłócenia natury mają miejsce. W Europie w ubiegłym roku przybyło ponad 120 miliarderów, z drugiej strony wiele osób utraciło źródła utrzymania rodzin. Nie mogą pracować, płacić czynszu, "właściciele" galerii i innych budynków nie są w stanie spłacać olbrzymich kredytów, podobnie z hotelami, a także przewoźnikami, którzy maja leasingi. Bogu jesteśmy wdzięczni, że nie mamy długów, nasza linia jest w trudnym czasie, szczególnie teraz, mamy tylko 30 % pasażerów, dzieci nie jeżdżą, ludzie są wystraszeni. Jednak z tego co wiem z naszych wierzących nikt nie utracił pracy, staramy się pomagać tym, którzy tego potrzebują. Chcemy tez ufać Panu i być w nim szczęśliwymi. Mamy nadzieję, że nabożeństwa będą w maju.
 

03.04.21
 
Ewang. Łukasza 24
Niedziela pierwszy dzień tygodnia po sabacie normalny dla  Żydów dzień pracy. Niewiasty poszły do grobu i zadawały sobie pytanie "któż nam odwali kamień?" kiedy go zastały odwalony były zakłopotane, i tak bywa z nami, że rozmyślamy o kłopotach i nagle one bywają usunięte. Aniołowie przypomnieli im słowa Pana, który przepowiedział im swoje Zmartwychwstanie, niewiasty wspomniały te słowa uczniom, tym zaś wydawały sie jako baśnie. I teraz w tym trudnym czasie powinniśmy bazować na słowach Pana: "JESTEM z Wami po wszystkie dni aż do skończenia świata" Mt. 28:20 póty co końca świata nie widać, choć sytuacje, które przeżywamy nam o tym przypominają Mt. 24 .
Tego samego dnia dwóch uczniów Pańskich odchodzili od Jerozolimy gdzie mieli obiecane błogosławieństwa Boże do Emaus ok. 15km piechotą, inaczej biorąc poszli swoją drogą. Wzajemnie się pytali, a oczy ich były zasłonięte, że nie poznali tego, który sie do nich przybliżył i zapytał: "cóż to za rozmowy z sobą prowadzicie?", wtedy przystanęli przygnębieni. Oto i my pytamy się i prowadzimy rozmowy, jesteśmy przygnębieni nie znajdując rozwiązania na przyszłe dni, spodziewaliśmy się czegoś innego ze strony Boga, że będziemy mieć lepiej, a można by wymienić rożne kłopoty i zmartwienia, których nie widać końca. Lecz Pan chronił nas i pomagał w różnych okolicznościach i zachował przy życiu. Niektóre niewiasty wprawiły uczniów w zdumienie, ci poszli do grobu i zastali tak jak mówiły niewiasty. Wykład dla uczniów o CHRYSTUSIE od Mojżesza poprzez proroków i dalej we wszystkich pismach jak i dla nas żyjących u schyłku wieków, przekonuje nas o "prawdziwości nauki którą odebraliśmy.." Łuk. 1:4. Kiedy otworzyły sie ich oczy, było już za późno, PAN znikł, za niedługo miał się ukazać im i pozostałym uczniom. Jednak wrócili do Jerozolimy, bo tam było ich miejsce. Podobnie z nami, jeśli podporządkujemy się Słowu możemy liczyć na obecność PANA JEZUSA CHRYSTUSA w naszym życiu prywatnym, rodzinnym i zborowym.

01.04.21
 
Od czasu wyprowadzenia Narodu Izraelskiego z Egiptu, Święto Paschy opisane w 12 rozdz. II Księgi Mojżeszowej było corocznie uroczyście obchodzone przez Żydów. Baranek bez skazy miał być spożywany podczas Wieczerzy jako Ofiara Paschalna, zaś krwią jego miały być oznaczone domy wiernych i posłusznych Panu ludzi chroniące rodziny przed śmiercią. I tak przez setki lat do czasu Dawida, który tysiąc lat przed Chrystusem opisał w Psalmie 22 słowa, które Chrystus wypowiedział na krzyżu oraz Jego śmierć "przebodli ręce i nogi moje.. między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają" Izajasz 700 lat przed Chrystusem pisał:" Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści doświadczony w cierpieniu, zraniony za występki nasze, starty za winy nasze. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze ...jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca."
Tak Nasz PAN JEZUS CHRYSTUS jest Barankiem Bożym; tak stwierdził Apostoł Jan w swojej Ewangelii 1:36
Najlepiej można zobaczyć ofiarę PANA JEZUSA zestawiając z wszystkich Ewangelii rozdziały mówiące o Jego męce i śmierci.
Piłat zlekceważył ostrzeżenie swojej zony "Nie wdawaj sie z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie przez niego wiele wycierpiałam" ostatecznie wypuścił Barabasza "Umył ręce przed ludem i rzekł: nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz ...lud rzekł krew jego na nas i na dzieci nasze." To wręcz proszenie sie o śmierć dla wielu pokoleń Żydów, co też się działo, byli prześladowani, cierpieli. CHRYSTUS złożył ofiarę za wszystkich z różnych narodów, którzy przyjmą go jako swojego Zbawiciela. Izraelczycy spojrzą na tego, którego przebodli Zachariasz 12:10 Ofiara Jezusa złożona raz na zawsze.
 

27.03.21
 
Drodzy w Chrystusie Panu!
W sytuacji jaka jest nadal nie możemy mieć nabożeństw, tym bardziej, że może być tylko 1 osoba na  20 m2.
Mając na uwadze powszechną dostępność do Telewizji polecamy wam nabożeństwa ewangelickie na programie 3TVP
28 Niedziela godzina 15.50, 2 kwietnia Wielki Piątek godz. 17.00, Niedziela Wielkanocna 4 kwietnia godzina 15.50 to nabożeństwo będzie z historycznego Kościoła Pokoju ze Świdnicy, który został zbudowany w ciągu roku z drewna słomy piasku i gliny gdyż taką zgodę wyraził Cesarz z dynastii Habsburgów, był go kościół obok Kościołów w Jaworze i Głogowie dostępny dla wierzących na obszarze kilkuset kilometrów kwadratowych, gdyż ponad 300 dotychczasowych Zborów zostało zlikwidowanych, a ich Domy Modlitwy przejęte przez katolików, więcej na ten temat na naszej stronie w zakładce ,,Kościoły Pokoju". Oczywiście zauważycie różnice, pastor jest ubrany w togę, a nawet w białą albę. Może być jakaś forma nabożeństwa różniąca się od naszej, jednak pieśni, modlitwy i Słowo Boże są zasadniczą częścią nabożeństwa. Patrząc na to co się dzieje można dostrzec wiele przekłamania np. w naszym powiecie bywa do 70 zakażeń dziennie, jednak wśród zmarłych w ostatnich tygodniach są tylko osoby, które miały inne choroby i ich wiek w naturalny sposób był czasem odejścia z tego świata. Oczywiście zmarły też osoby w kwiecie wieku, lecz i takie umierały bez Covid.
Proszę do mnie dzwonić w razie potrzeby lub  jakichkolwiek niejasności czy pytań. W Czwartek i sobotę będą następne SMS-y ze zwiastowaniem. "Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie; wszakże nie jako Ja chce, ale jako TY". Ta krótka lecz konkretna do zaistniałej sytuacji, ma nas uczyć tego, abyśmy nie forsowali na sile w swoim życiu ostatecznego rozwiązania mającego wpływ na dalszy ciąg różnych sytuacji. PAN mógł to zmienić "prosząc Ojca o dwanaście legionów aniołów, ale jakby wtedy wypełniły się Pisma, że tak się musi stac".Mat.26,36-56 Wszystko zależy od Boga.

20.03.21
 
Wprawdzie Niedziela Palmowa przypada w tym roku 28 marca, chcemy o tym napisać tydzień szybciej, gdyż następne dwie  poświęcamy śmierci i Zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa.
Fakt wjazdu do Jerozolimy jest opisany we wszystkich czterech Ewangeliach Mateusz 21,1-11, Marek 11,1-11, Łukasz 19,28-40 i Jan 12,12-19 i w  bardzo ciekawy sposób uzupełniają się nawzajem. Kiedy przybliżyli się do Jerozolimy i przyszli do wioski Betfage czyli miejsce fig (leżała ona przy drodze z Jerycha do Jerozolimy, niedaleko Betanii gdzie Jezus chętnie przebywał w domu Marty Marii i Łazarza) dwóch poszło do wioski i miało przyprowadzić oślę, kiedy przyszli we wskazane miejsce zastali t a k  j a k  im powiedział. Zważmy na to, że co Jezus powiedział tak się stało, lecz też wypełnia i wypełniać będzie bo Jezus jest Prawdą. Jakże dzisiaj dzieje się inaczej ludzie mówi lecz nie w tym pokrycia, coraz więcej wizjonerów politycznych, ekonomicznych i niestety o zgrozo także w kręgu wierzących. Pewien pastor  powiedział, że Bóg mu dal wizję, że podczas tzw. marszu kobiet on zajmie ze swoimi zwolennikami miejsce przy chodniku, gdyż one będą padać na ulice, pokutować i nawracać się, tak się nie stało. Wiele innych wizjonerskich przewidzeń nie wypełniło się kiedy chodzi o Przyjście Pańskie lub też jak to mówią koniec świata.
Właściciele zapytali się "dlaczego odwiązujecie oślę? Pan go potrzebuje odpowiedzieli uczniowie Luk 19,33-34 Marek 11,3 mówi " i zaraz je tutaj z powrotem odeśle "
Jak to dobrze, że wierzący w Pana są rzetelnymi i jeśli coś potrzebują od innych pożyczyć to zapewniają, że oddadzą i tak czynią. Jezus był uznanym przez tych, którzy szli przed nim lub zanim za tego, który przychodzi w imieniu Pańskim .
To cała rzesza, która była obecna przy wskrzeszeniu Łazarza wyszła mu na spotkanie. Faryzeusze wiedzieli, że nic nie wskórają, dlatego też uknuli spisek, aby go zgładzić. W Jerozolimie znaleźli się jednak ludzie, którzy pragnęli Jezusa widzieć, co też wkrótce się stało.

13.03.21
 
"Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż ON ma o was staranie" I Piotra 5,7 te słowa napisał Apostoł do rozproszonych po wielu prowincjach cesarstwa rzymskiego, wychodźców, których łączyło to, że byli WYBRANYMI przez Boga rozdz. 1,1
W dzisiejszych dniach kiedy liczby chorych są ogromne przy czym w powiecie szczecineckim liczba zachorowań sięga 70 na dzień, możemy Panu powierzyć naszą przyszłość. Wiadomo, że w ubiegłym roku zmarło 75 tysięcy więcej osób niż w 2019, jednakże 69 tysięcy miało inne choroby lub one były przyczyną tych zgonów,  z wielu powodów jak strachu przed szpitalem, niewykonywania planowych operacji i zabiegów. i innych komplikacji, z pozostałych nie doliczono się osób zmarłych z powodu grypy, gdyż takich w tym czasie rzekomo nie było.
Ponieważ są wzmożone kontrole, nie jesteśmy obecnie w stanie prowadzić nabożeństw do końca miesiąca, aby jeśli Bóg pozwoli i będziemy żyli móc się spotkać w okresie świątecznym. Jeśli miejscowi bracia i siostry chcą się  spotkać na modlitwie oddajemy to w ich decyzje.
Poza tym mamy inne troski w naszym życiu, które dopuszcza Bóg, doświadcza przy tym naszą wiarę, mając jednak wyjście z każdej troski, On w swoim Słowie wskazuje nam to wyraźnie " Zrzuć na Pana brzemię swoje A ON Cię podtrzyma... " Psalm 55 ,23  Bywają troski, które sami sobie powodujemy, przed tym nie czekając na Boga, aby wskazał nam co czynić. Aby z tego wyjść winniśmy przeprosić go uznając, że trudności ściągnęliśmy sami na siebie.
(O kredytach było pisane uprzednio tam był błąd literowy i zamiast ponad 20.000 zł procentów na 30 lat przy kredycie 30.000 winno być na 10 lat, wprost rabunkowe propozycje). Czasami jednak trzeba np. na zakup okazyjnego mieszkania, a takie trafiają się głównie na wioskach nie daleko miast. Bezpieczny kredyt nie powinien przekroczyć 10 do 15% miesięcznych przychodów)
Czynić należy tak, aby unikać kłopotów i trudności dbając także o zdrowie.
Nie musimy sami nosić naszych trosk i balastów, Pan Jezus czyni to dla nas

06.03.21
 
"Oczekuj Pana, bądź dzielny, a on umocni twoje serce, oczekuj, więc Pana" Psalm 27,14 według  Biblii Gdańskiej. Jest bardzo ważne, abyśmy czekali na PANA w różnorakich sprawach życiowych  słuchając Jego głosu przez Biblię, a także przez ludzi, których posyła w odpowiednim czasie i rożne sytuacje. Niecierpliwość i szybkie decyzje mogą mieć nieodwracalnie tragiczne następstwa w naszym życiu. To, że Abram nie zaczekał na spełnienie się Bożych obietnic z 12 tego rozdziału I Księgi Mojżeszowej 12,2 oraz 15,4-6 gdzie była zawarta obietnica, że będzie miał potomstwo i za namową Saraj swojej żony wziął jako nałożnicę niewolnicę Hagar rozdział 16. Dopiero po przyjęciu od Boga  imienia Abraham 17,5 i nowego imienia dla swej żony. Po rocznym oczekiwaniu  21,2 obietnica spełniła się, urodził się Izaak. Natomiast pośpiech i narodziny Ismaela były powodem początku konfliktu, który istnieje nadal pomiędzy Izraelczykami i Arabami. Jeśli chcemy coś uczynić, aby przyspieszyć działanie Boga narażamy się na kłopoty. Zanim podejmiemy decyzje powinniśmy zaczekać na to co ma Pan do powiedzenia, jeśli nie mamy jasności nie wolno nam działać. Przykład: kredyty, które obiecuje jeden z banków zachęcając nas do wzięcia minimum 30,000 złotych na 10 lat przy stopie procentowej zapłacimy do tej sumy więcej jak 20.000 złotych, a może być i znacznie więcej do spłaty. Oczekuj na Pana i bądź dzielny, a wtedy On pokieruje sprawami tak, że nie będzie trzeba robić żadnych długów. Duch Boży mówi "nie" i podpowiada "czekaj na Pana!" powiedz jemu o tym co cię trapi, w czasach bezradności możemy łatwo dać się wciągnąć w przyspieszenie naszych życzeń i oczekiwań. Czekając na Pana nie tylko w sprawach materialnych, zaoszczędzimy sobie wiele cierpień i kłopotów. JEGO DZIECI mają radosne przeświadczenie, że Pan wypełni swoje obietnice. To On chce przede wszystkim umocnić nasze serce, które jest centrum naszej świadomości.
Dlatego oczekuj na Pana i bądź dzielny w tym czasie kiedy trzeba dokonywać wyborów.
 

27.02.21
 
..."Choćby nawet  Pan poczynił otwory w sklepieniu niebieskim, to czy ta rzecz mogłaby się stać?"... II Król.7,2 Tą wypowiedzią adiutant królewski chciał podważyć Słowa Elizeusza z  pierwszego  wersetu, którymi ten zwrócił się do wygłodzonych mieszkańców Samarii "Słuchajcie słowa Pańskiego jutro o tym czasie ".. i przekładając to dalej będzie chleb dla tych, którzy go dawno nie jedli. Zamiast słowa otwory zarówno w Biblii Gdańskiej jak i tłumaczeniach niemieckich jest mowa o oknach w niebie, które miałby zrobić Pan. Tenże adiutant poprzez słowa zwątpienia w działanie Boga ukazuje swoją niewiarę. Czy nie jest to dla nas ostrzeżeniem przed niedowierzaniem Bogu, które dla tego rycerza skończyło się śmiercią w czym spełniło się słowo Elizeusza? Czasami są przed nami sprawy niemożliwe i nie wiemy jak je rozwiązać, wtedy jako Jego dzieci możemy powiedzieć "Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu " a sam Jezus wspiera nas swymi słowy
"Wszystko jest możliwe dla wierzącego " Luk. 9, 24 po czym 23. Dziecko Boże wie, że PAN mówi "..czy Wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na Was błogosławieństwa ponad miarę "Mal.3,10 Bóg zna nasze sytuacje życiowe, nie zostawia nas samych, są okna w niebie z nich otrzymamy pomoc kiedy jesteśmy bezsilni z powodu przygniatających nas trosk. Możemy spoglądać w duchowy sposób ku niebu i  korzystać z prawicy Pana, która odnosi zwycięstwo Psalm 118,16; w niej jest moc do pomocy w stosownej porze. Jeśli idziemy z Bożym planem, drogami zgodnymi z Jego Wolą mamy zapewnioną pomoc. Na tej drodze bywa zmiennie, jest radość, a także cierpienie, są doświadczenia, a także zwycięstwa. Bóg doświadcza naszą wiarę przez rożne sytuacje życiowe, abyśmy wiarę zachowali w różnych okolicznościach. My Jego nie chcemy zawieść, lecz spoglądać w niebo, a On sam otworzy okna niebieskie i da nam wszystko co niezbędne jest dla naszego życia. Jeśli PAN otwiera swoje okna to dzieje się coś dla dobra Jego dzieci ,a zatem korzystajmy z Bożych okien, które są otwarte.

20.02.21
 
"Powierz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły." Przyp. Salomona 16,3 Te słowa skierowane są do nas wierzących, którym Bóg powierzył różne zadania życiowe. Nasza siła jest jednak ograniczona z powodu słabości ciała w tym chorób, środków materialnych i finansowych oraz różnych sytuacji, z którymi jako ludzie nie możemy sobie sami dać rady. Te słowa skierowane są do matki, ojca, pracownika, właściciela firmy, urzędnika. Wierzących mających świadomość, że: "Nie samym chlebem żyje człowiek, ale k a ż d y m  s ł o w e m, które pochodzi z ust Bożych." Mat. 4,4 Opieranie się na Bożym Słowie i powierzaniu Panu swoich spraw życiowych w różnych dziedzinach, niektórych wskazanych wyżej i innych po części jeszcze nam nieznanych daje nam pewność Bożego zainteresowania naszymi sprawami. Bywa, że rano po przebudzenie jak lawina przez nasze myśli przewalają się sprawy i czynności, które musimy w tym dniu załatwić lub wykonać, czasami brakuje nam chęci do ich wypełnienia, lecz Bóg mówi przez słowo " Powierz Panu swoje sprawy...", ponieważ Bóg daje nam zadania do wykonania na co dzień, jednak nas samych nie obciąża nimi, lecz pomaga je wykonywać, używając do tego ludzi oraz różnych wydawałoby się przypadków życiowych, sytuacji, przez które nas prowadzi. Jeśli to zrozumiemy to wszystko co mamy do wykonania przyniesie rezultaty, które odciążą nasze życie. Spełnią się nasze zamysły mimo tego, że obciążały nas na początku dnia przytłaczające troski, które powodowały niepewność. Mamy świadomość, że Bóg jest obecny w naszym życiu i wie co będzie, i co akurat jest nam niezbędne. Eliaszowi Bóg podczas strasznej suszy dał do dyspozycji potok Kerit, a kiedy tenże wysechł, skierował go do wdowy w Sarepcie gdzie zatroszczył się o pożywienie dla Eliasza i wdowy z synem, którego uzdrowił z śmiertelnej choroby. Nieco później w chwili załamania Eliasza z powodu gróźb utraty życia, nie tylko dał posiłek, lecz ukazał mu się w cichym łagodnym powiewie oferując mu 7000 wierzących

13.02.21
 
"Lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem" Przyp. Salomona 1 ,33 Mało czasu poświęcamy słuchaniu SŁOWA BOŻEGO. Mimo tego ON jest naszym OJCEM a my JEGO dziećmi. Musimy się uciszyć w tym hałaśliwym świecie z jego tysiącami głosów. Ludźmi tego świata w większości rządzi niepokój, który przewala się w ich życiu "są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić... Izaj 57,20 i 21 tu Bóg stwierdza, że nie mają pokoju. Wierzący w Jego obecności czytając Jego słowo mają możliwość słyszenia cichego głosu przez, który wskazuje nam poznanie JEGO WOLI. Słuchanie Słowa Bożego jest wielkim przywilejem dzieci Bożych, wtenczas napełniamy się Bożym Pokojem, strach który paraliżuje ludzkie życie nie może nami rządzić. Nasz Bóg wie wszystko, Jego niepojęta miłość jest częścią dziedzictwa, które mamy w Chrystusie. Nasze posłuszeństwo jest dla Niego chwalebne zatem słuchajmy Jego Słowa, które dodaje nam siły i prowadzi w Bożym Pokoju każdego jednego dnia. W ciągu ostatnich miesięcy wiele niepokoju przewaliło się przez życie ludzi i jak widać, i słychać będzie się nadal to rozszerzać, na co nie mamy wpływu i mieć nie możemy, (popierać jednych lub drugich, protestować przeciwko czemu lub z kim pod rękę, przecież to co się dzieje jest opisane w Biblii i nakreślone wyraźnie Ewag. Mat. 24) jako biblijnie wierzący mamy Jego Słowo, które mówi "Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, JA WAM DAJĘ. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka". Pokój mamy poprzez słuchanie SŁOWA BOŻEGO, w życiu codziennym towarzyszy nam mimo tych hałaśliwych pełnych sprzeczności informacji, obietnic i prób panowania nad wszystkim, a to jest sprzeczne ze Słowem Bożym, gdyż jedynie w Jego Królestwie zapanuje pokój, porządek i wszystko dobre  czego ludzie nie mogli i nie mogą pojąć "Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują" I Korynt 2,19
 
 
06.02.21

"DROGI PANA SĄ PROSTE, SPRAWIEDLIWI NIMI CHODZĄ, lecz bezbożni na nich upadają"  Ozeasza 14. 9b
Nigdzie w Biblii nie jest napisane, że w  życiu nas wierzących pójdzie nam łatwo i to jak się ono potoczy musi być już znane przez nas. Jasno jest nam wskazane, aby Jemu wierzyć i uczyć się według Jego słowa żyć i pewnie drogami Pana iść. Jezus mówi "Ja jestem światłością  świata: kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota" Jana 8.12
Jako wierzący mamy pewność, że drogi, którymi prowadzi nas Pan są właściwe. "Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, z tymi którzy Boga miłują..." Rzymian 8,28
Jeśli człowiek sprawiedliwy czyli usprawiedliwiony w Chrystusie to akceptuje wtedy pokój Boży będzie w jego sercu i ma świadomość, że kiedyś zrozumie to czego nie rozumiał  "Co czynie, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz" Jana 13. 7
Człowiek wierzący, nie stara się omijać trudności i doświadczeń, lecz uważa je za środki wychowawcze Ojca Niebieskiego Hebr.12. 4-13. Bóg chce nas nauczyć, abyśmy wykonywali Jego Wolę. Pan nie prowadzi nas drogami na skróty, lecz przewodzi nam w drodze przez pustynie tego świata. Kiedy za nim idziemy mamy pewność Jego ochrony, oblicze Pana prowadzi nas do przodu mimo różnych niesprzyjających okoliczności i kłopotów. Jego łaska i obecność w życiu codziennym towarzyszy tym, którzy mają przekonanie, że Boże Słowo i wskazówki w nim zawarte prowadzą Jego dzieci. A Pan ma wspaniały plan, aby nas przez życie przeprowadzić i dać w nim wiele radości. Ponad wszystko mamy świadomość, że chodzenie drogą sprawiedliwych przyprowadzi nas do życia wiecznego, gdyż to On nasz PAN JEZUS drogo za nas zapłacił przez swoje cierpienia i śmierć. "Których powołał, tych usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił"
Dlatego: DROGI Pana są dla sprawiedliwych w Jezusie Chrystusie Panu Naszym.
Na drodze Pana upadli bezbożnicy tacy jak synowie Heliego, Saul, Judasz i inni to ku przestrodze

30.01.21
 
II Księga Królewska rozd. 19.  Gdy Hiskiasz usłyszał tak straszne groźby postąpił właściwie, wstąpił do Świątyni Pana. Wiedział, że przyszedł czas utrapienia, karcenia i zniewagi. Prorok Izajasz powiedział: nie bój się tych słów. Tak i my świadomi jesteśmy, że żyjemy w podobnym  czasie, każdego dnia kłamstwa, szyderstwa, zniewagi na ludzi starszych i mających poważne choroby przychodzą liczne związane z tym utrapienia, wielu innych utraciło dorobek życia lub tez życiowe perspektywy, podobnie jak było w przypadku oblężonego przez Asyryjczyków Jeruzalemu i jego mieszkańców. Zamieszanie, które powstało między narodami opisane od wersetu 7 do 13  wskazuje na chaos międzynarodowy, z którym mamy obecnie do czynienia. Oskarżający list, który zwracał się przeciwko wierzącym Hiskiasz zaniósł do świątyni i rozwinął przed Panem z prośbą o wybawienie wersety 14 do 19, podobnie jak list dłużny opisany w liście ap. Pawła do Kolosan 2,14, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go przybiwszy go do krzyża. Oskarżenia przeciwko wierzącym zarówno Starego jak i Nowego Testamentu, i także przeciwko nam, żyjącym w czasie Kościoła, że nie mogą sobie poradzić ze złym, Bóg w ofierze swego Syna zwyciężył pokazując swoją moc w czasach Hiskiasza jak i z nami. Bóg słyszał o co modlił się Hiskiasz w. 20
Choć wróg chciał wierzących przestraszyć i przerazić porównaj z II Kronik 32.18 tak jak to bywa w złym czasie z nami zwycięstwo miało wkrótce przyjść z nieba. II Krol.19.35 do 37 tej samej nocy Bóg odpowiedział na modlitwy, anioł Pański pozbawił życia 185 tysięcy żołnierzy asyryjskich, Sancheryb ich król uciekł do Niniwy i w świątyni swojego boga Nisrocha poniósł śmierć z rąk swoich synów. PAN JEZUS mógł poprosić o 12 legionów aniołów tj 12 000 x 185 000 tj. 2 220 000 000 tyle ludzi nie zamieszkiwało wówczas na świecie, których potrafiłyby unicestwić legiony anielskie w obronie Syna Bożego. Nasz Pan z tego nie skorzystał ratując rodzaj ludzki od zatracenia i dając Zbawienie .

23.01.21
 
"Na Panu, Bogu Izraela, polegał, tak że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. " II Krol.18,5 warto przeczytać cały 18 rozdział, a także 16, aby zobaczyć jakże innym człowiekiem był jego ojciec Achaz, tenże posunął się do tego, że jednego ze swoich synów oddał na spalenie. Źródła historyczne mówią, że tak samo chciał uczynić z Hiskiaszem, którego uratowała jego matka Abi. Czynił to co prawe w oczach Pana, wszystko tak jak czynił Dawid. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od niego, przestrzegał przykazań. Toteż Pan był z nim i wszystko co przedsięwziął, wiodło mu się. Dla nas żyjących 2700 lat później, to jak nam się powodzi lub będzie działo zależy od nas samych. Prawość w oczach Bożych jest bardzo ważna, co wiąże się dalej z poleganiem na Bogu, gdyż to "Boska jego moc obdarowała nas  wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności." II Piotra 1,3 przywiązanie do Pana w tym pytanie się jego w modlitwie co czynić, aby się wiodło, słuchanie jego słowa także tego "Zaufaj Panu i czyn dobrze, mieszkaj w kraju i dbaj o wierność" Psalm 37,3 jest ważnym elementem powodzenia. Zaufanie Panu i czynienie dobra są bardzo ważne w celu osiągnięcia pokoju w sercu  i błogosławieństwa w życiu codziennym.
Wysłannik bezwzględnego króla asyryjskiego szydził " nie słuchajcie Hiskiasza niech nie doradza wam, aby polegać na Panu" zachęcał zawrzyjcie ze mną pokój, zabiorę was do ziemi podobnej do waszej, winorośl, figi, chleb, oliwa, miód, będziecie żyć, a nie umierać. Tylko nie słuchajcie Hiskiasza, gdy was zwodzi powiadając: Pan wyrwie nas. W bezczelny sposób porównał Pana Boga do bóstw  ustanowionych przez ludzi. Lud milczał, taki był rozkaz, nie dali sprowokować się złu. ZAUFALI Panu owoce tego zobaczymy w 19 rozdziale. Zaufajmy i my w tym trudnym Czasie Panu, który da nam to co obiecał.
brat Ludwik

 

16.01.21
 
Mojżesz powiedział "Jeżeli znalazłem łaskę w oczach twoich, Panie, racz pójść, Panie, w pośrodku nas". II Mojż 34:9a
Jak wiemy z poprzedniego rozdziału Mojżesz chciał, aby oblicze Pana szło z Ludem Bożym i tak się stało, ponadto Pan obiecał prowadzić ich do odpoczynku lub według tłumaczenia niemieckiej Biblii Lutra do pokoju.
Jesteśmy świadomi tego, że jeśli Pan przewodzi w naszym życiu to poprowadzi nas dobrze przy czym pokój, który jest owocem Ducha Świętego Gal.5:22 jest w naszym zawsze wtedy, kiedy będziemy postępowali zgodnie z Wolą Bożą. To, że człowiek rzekomo sam siebie prowadzi, sam walczy o swoje czy też rodziny szczęście skutkuje tragicznymi, częstokroć nieodwracalnymi skutkami. Prorok Jeremiasz mówi "Wiem Panie, że droga człowieka nie od niego zależy i, że nikt gdy idzie sam, nie kieruje swoim krokiem Jer.10:23 Twoimi krokami kieruje Bóg lub diabeł.
Jakże dobrze jest wtedy kiedy Pan ma miejsce w naszych rodzinach, możemy w modlitwach prosić go o Jego przewodnictwo. Obecność Pana  w naszym życiu rodzinnym, osobistym i zborowym, jest bardzo ważna wtedy obietnica  "Pokój zostawiam wam, mój pokój daje wam" Jana 14:27 będzie realizowała się mimo tego co nas otacza i nas dotyka. Wstrząsające wiadomości, że 13 letni chłopak z niespełna 12 letnią dziewczyną za zgodą rodziców stanowili partnerstwo, które po półtora roku skończyło się zabójstwem. Ocena jednego z psychologów: to dobry chłopiec, lecz go to przerosło. Z drugiej strony ocena długoletniego fachowca jasno mówiącego o zaburzeniach. To jedna z wielu niepokojących wiadomości, które każdego dnia docierają do nas. Gdyby ludzie opierali się na Biblii do tej i podobnych tragedii by nie doszło. Dlatego ważne jest, abyśmy w swoim życiu cenili wskazówki Słowa Bożego i dali się prowadzić, aby nasze życie było udane i błogosławione przez Pana, który chce być w nim obecny "A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie". Wasz brat Ludwik

 

01.01.21 (JAKI BĘDZIE NOWY ROK) 

Pan powiedział "Moje oblicze pójdzie przed tobą i dam ci odpoczynek" II Mojz 33:14 według UBG. Mojżesz chciał znać zamysły Boga i wiedzieć jakie ma plany na przyszłość dla swego ludu.
My tez chcielibyśmy wiedzieć co dalej, jaki będzie ten rok i następne. Wracamy, więc do pytania uczniów Pańskich z Ewang. Mat. 24:3 ".... jaki będzie znak twego przyjścia I końca świata? Mór już w pewnym sensie jest, trzęsienia ziemi teraz w Chorwacji, inne katastrofy  takie jak usunięcie ziemi w Norwegii, najbogatszym kraju w Europie, który dzięki złożom ropy i gazu ma biliony dolarów zapasu finansowego. Ponadto głód z powodu, którego umierają dziesiątki milionów ludzi. Pan Jezus nazywa to wszystko dopiero początkiem boleści. Werset 20 mówi wyraźnie, aby chronić się od ucieczki zimą. Kilkanaście lat temu na Konferencji w Stuttgarcie spotkałem starszego brata, który powiedział mi, że po podziale strefy wpływów i granic sowieci wysiedlali ludzi z zagarniętego przez nich Siedmiogrodu na tereny Polski włączone do Niemiec. Ich wierząca rodzina została przesiedlona w okolice Bydgoszczy, matka, która zauważyła, że dom mieszkalny i gospodarkę niedawno opuścili Polacy wysłani do obozu koncentracyjnego lub Generalnej Guberni, powiedziała to "nie ujdzie naszemu narodowi, oby nasza ucieczka nie wypadła zimą" i tak się stało przy mrozie sięgającym - 30 stopni uciekali w 1945 roku, w okolicy Wałcza zakopali w śniegu 2,5 letnią zamarzłą córeczkę.
A więc to wszystko co przepowiedziane się toczy, musi się wypełnić jeszcze wiele proroctw o, których pisałem w kazaniach
SMS-owych z dnia 15 i 22 listopada dostępnych na  stronie  www.ezb-szczecinek.pl
Niektóre uciążliwości mogą się nasilać, musimy się nauczyć z nimi żyć, mając Obietnicę Bożej obecności w naszym życiu, która daje nam pokój i odpocznienie. Wszelkie teorie i wymysły, że nastał już czas apokalipsy w świetle Słowa Bożego nie mają żadnego uzasadnienia. W Nowy Rok 2021 wchodzimy z pewnością, że nasz PAN JEZUS będzie z nami Mat. 28:20 b

29.12.20 (NARODZENIE PAŃSKIE)
 
Ten uciążliwy dekret cesarski sprawił, że Józef zdobył się z Marią na daleką podróż i poszli Luk. 2:3 ponad 100 km z Nazaretu do Betlejem, przekaz Biblijny nie mówi nic o osiołku i  stajence, mało tego nic o żłobku, tylko o żłobie Luk. 2:7, 16 z narracji możemy przyjąć, że był to żłób jeden z wielu przeznaczonych dla stad pasterzy. Sytuacja awaryjna, trzeba było dziecię gdzieś położyć, z powodu podróży ludności nie było miejsca w gospodzie. Według dokładnych badań Jezus urodził się pomiędzy 8 a 6 rokiem przed naszą erą, ścisła data nie jest znana, 25 dzień grudnia wybrano za papieża Damazego w 376 roku naszej ery aby go przeciwstawić rzymskiemu świętu narodzin Słońca. Dla wierzących można symbolicznie przyjąć ten dzień, ponieważ zwiastuje o Narodzeniu Zbawiciela Chrystusa Pana, który został nazwany Synem Najwyższego Luk. 1:32 oraz Zbawicielem Mat.1:21
Nigdzie w Biblii  nie występuje słowo "Boże Narodzenie"
Jezus "który chociaż, był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu" Filipian 2:6 oraz dalej ponadto mówi o tym list do Hebrajczyków, a zatem nie było Bożego Narodzenia Hebr. 7:3 gdyż Bóg nie ma początku, nastąpiło wcielenia Syna Bożego Jezusa jako Zbawiciela i Pana co możemy przyjąć jako Pamiątkę Narodzenia Pańskiego.
I jeszcze jedno, o ile pasterze przyszli do żłobu to mędrcy za jakiś czas może dzień lub kilka przyszli już do domu Mat 2 :1 i 11, Józef jako dobry mąż prawdopodobnie wynajął jakiś dom w, którym zresztą nie byli długo, gdyż wkrótce udali się do Egiptu obawiając się Heroda, wrócili po jego śmierci w 4 tym roku przed nasza era, a wiec przebywali w Egipcie około 2 lata. Po czym nie poszli do Judei, gdyż panował tam syn Heroda Archelau. Wrócił Józef do Galilei do Nazaretu "aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazwany będzie" Mat 2:19-23.
Poeta napisał "mówisz, że Jezus narodził się w żłobie, pytanie jest czy Narodził się w Tobie"
I to jest prawdziwy sens Narodzenia Pańskiego.

24.12.20
 
Tak jak ,,stało" się dla Zachariasza tego czego się nie spodziewał (ukazał mu się anioł, który powiedział, żeby się nie bał, bo wysłuchana została jego modlitwa). Tak i my możemy być pewni co do wysłuchanych przez Boga naszych modlitw, gdyż ,,...potrafi  daleko więcej uczynić ponadto wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy" Efezjan 3,20. Na pewno mogliśmy się o tym wielokrotnie przekonać także w tym trudnym dla nas roku. W marcu myśleliśmy, że nie damy rady dalej prowadzić działalności  przewozowej przy czym maj i czerwiec były najtrudniejsze i nagle otrzymaliśmy propozycję, aby zostać operatorem transportu zbiorowego co łączy się z dopłatą ze strony województwa i starostwa. Ponadto wierzący z zagranicy  pomogli nam, mogliśmy prócz niezbędnych potrzeb zakupić nowe piece centralne go ogrzewania dla  Domów Zborowych w Szczecinku i Białogardzie, a także w Kołobrzegu zainstalowany został nowoczesny bojler. Z informacji przekazanych mi  dowiedziałem się, że niektórzy poprawili sobie warunki mieszkaniowe poprzez kupno lokali lub ich modernizacje i remonty. Inni przeszli zwycięsko przez choroby lub chorując otrzymywali Bożą pomoc w trudnych dniach. Mieliśmy śluby, chrzty, błogosławieństwa dzieci, nie było pogrzebów. Ograniczone były przyjazdy braci z zagranicy, lecz pomoc w postaci paczek głownie dla dzieci została nam dostarczona. Poprzez cztery  lokalne media i  Telewizje  zostało o tym poinformowane społeczeństwo, mogliśmy wspomóc dzieci poprzez PCPR, GMOPSy oraz zaprzyjaźnione organizacje. Także dzieci z naszych Zborów.
W wielu sytuacjach przekonaliśmy się, że ,,u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa " Łuk. 1,37
Podstawą naszą są słowa z Ewangelii Łukasz 2,1- 20 (które będziemy słyszeć podczas nabożeństw świątecznych). Pierwsze słowo: ,,stało się", oczywiście ten dekret był uciążliwy, z Nazaretu do Betlejem daleka droga, pismo mówi: ,,poszedł też i Józef" mimo trudności w drodze i braku miejsca na nocleg rodzi się Zbawiciel. Bóg znowu obraca zło w dobro.
 

20.12.20

Jako ludzie wierzący otrzymaliśmy ten przywilej ,,Abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś". Ewang. Łukasza 1,4. Biblię wyjaśniamy tylko Biblią II Piotra 1,20, ludzkie interpretacje w historii poczyniły wiele szkód i zła. To co opisuje Łukasz w Ewangelii to się wydarzyło i dokonało, mało tego, zostało potwierdzone przez naocznych świadków i służących Słowem, ponadto dokładnie przebadane. Tak rozpoczyna się  Ewangelia według Łukasza, ponieważ w najbliższą niedzielę planujemy wyłożyć w części jej pierwszy rozdział, tylko dotkniemy tego tematu. A więc mamy tutaj osoby żyjące w konkretnym czasie na pewno Herod Wielki był wtedy Królem Judzkim, mamy Zachariasza kapłana i jego żonę Elżbietę ludzi nienagannych i sprawiedliwych w podeszłym wieku. Czy dla takich ludzi jeszcze cos może się stać prócz monotonii życia codziennego? Czy też nam znużonym tym wszystkim co się obecnie dzieje może jeszcze coś się stać? Owszem, wtedy kiedy Zachariasz sprawował służbę przed Bogiem ,,stało" się po pierwsze na niego padł los, aby wejść do Świątyni Pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła czyli modlitewna, przecież los mógł paść na kogoś innego .
Kiedy żyjemy w Bogu możemy być pewni, że On w odpowiedni sposób pokieruje naszym życiem, przekonamy się, że PAN nas potrzebuje do swojej służby i wielokrotnie w naszym życiu jeszcze stanie się to czego nawet nie oczekiwaliśmy. Zachariasz nie mógł przecież spodziewać się syna, choć zapewne znał dzieje Abrahama i jego syna Izaaka. To co  się ,,stało" jest potwierdzeniem tego, że ,,U Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa " Luk.1,37 oczywiście wtedy kiedy mieści się to w Bożych planach dla życia poszczególnych osób, rodzin, społeczności, a nawet całych narodów. Bogu wdzięczni jesteśmy za to, że tak wiele razy sprawił w naszym życiu osobistym jak i zborowym, że się ,,stało", w nim też nadzieję pokładamy, że nadal tak będzie. Wasz brat Ludwik
 

13.12.20
 
IZAJASZ proroczo wypowiada się o narodzeniu Pana w rozdziale 9, szczególnie w wersecie 5 ,,Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany...". Jako wierzący możemy korzystać z tego przywileju, gdyż przyjęliśmy go jako Zbawiciela, który narodził się dlatego, żeby zgładzić nasze grzechy, poprowadzić przez teraźniejszość i przeprowadzić do wieczności.
Zdajemy sobie sprawę w jakim czasie żyjemy, jeśli w nim budujemy na Biblii  to dobrze, że zwracamy uwagę na to, że przestrzeganie zasad czystości, higieny szczegółowo opisane jest  w III Księdze Mojżeszowej od 13 do 19 tego np. 19,28 mówi nam o zachowaniu się w razie śmierci zakazuje nacięć i nakłuwań na ciele. Naród Izraelski z czcią grzebał swoich zmarłych, niektóre ludu kananejskie ich spalały. Człowiek ma ,,wrócić do ziemi skąd został wzięty" I Mojz 3 ,19 ,,Duch zaś wraca do Boga, który go dał" Kaznodziei 12,7. To dzięki narodzeniu Pana możemy sięgnąć po Biblię i czerpać z niej nauki do naszego życia codziennego i to we wszystkich jego aspektach. Gdyby nie było Pana  nie mielibyśmy światła na wiele spraw i nasze rozeznanie i postępowanie nie mogło by być takie jakie mamy dzięki Panu Naszemu Jezusowi Chrystusowi. Dzięki niemu tez świat poznał prawdy, których nikt nie jest w stanie dać rodzajowi ludzkiemu. Wasz brat Ludwik.
 
 
06.12.20

O ile do pytania uczniów Pańskich z Ewang.Mat. 24,3 ,,Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata " możemy odnieść do całości wypowiedzi Pana w tym rozdziale i przez pryzmat listów Apostołów Pawła i Piotra z ich doskonałą wykładnią możemy wyraźnie zobaczyć, że musza się jeszcze wypełnić różne Biblijne proroctwa to czytając Objawienie Jana rozdz. 9 zauważymy, że w tym czasie wyginie ,,trzecia część ludzi " 9 ,15, a więc na dzień dzisiejszy to prawie 3 miliardy ludzi .O ile grypa hiszpanka zabrała około 20 milionów istnień ludzkich, a Covid 1,5 miliona , z tego na pewno więcej jak milion miało inne śmiertelne choroby, a znaczna liczba to osoby będące w latach w których trzeba się liczyć z odejściem z tego świata. Trochę inaczej postrzegamy rzeczywistość. 
Biorąc pod uwagę całość, jako wierzący mamy czuwać i być zawsze gotowi na powtórne Przyjście Pana.
W najbliższym czasie zajmiemy się jednak Jego pierwszym przyjściem. Jak pisze Apostoł w I Jana 4,9 ,,W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli " To cel Boga dla nas, życie wieczne, które osiągamy poprzez ofiarę Jego Syna za nas grzeszników. Aby to zrealizować Bóg przemawiał przez proroków , jakże dobitnie brzmi tekst z Ks
&