Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Zbawienie w Chrystusie - www.ezb-szczecinek.pl

List Brata Artura


Zbawienie w Chrystusie

„Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz” (Rzym. 10,9).

Zacząłem od tego wersetu, gdyż jest on kluczowy w moim życiu, ponieważ Bóg mnie zbawił. Zanim poznałem Pana Jezusa, moje życie było puste, pozbawione sensu i byłem bardzo złym człowiekiem, który odebrał życie innej osobie. Gdy Pan Jezus przyszedł do mojego życia, to bardzo dużo zrobił w moim życiu. On wyciągnął mnie z rynsztoku, w jakim się znajdowałem, gdzie znalazł mnie brudnego i śmierdzącego. Gdybym nie poznał Pana Jezusa, to bym dzisiaj nic nie napisał, bo znajdowałem się w tak głębokiej depresji, że chciałem odebrać sobie życie. To właśnie, On, Jezus, uwolnił mnie od tej depresji, usunął ciemne chmury z mojego życia i wypełnił je swoją światłością. Przywrócił mi chęć do życia i pokazał, że życie na tej ziemi może być piękne i inspirujące. Zostałem uwolniony od bluźnierstw, palenia papierosów, pychy, złości, nienawiści, wzywania imienia Pana Boga nadaremno. Pan Bóg zmienił w moim życiu spojrzenie na ludzi, świat i życie. Zacząłem szanować sam siebie, co spowodowało, że zacząłem szanować też innych ludzi. Pan Jezus pokazał mi i pomógł zrozumieć, co to jest grzech i skąd się bierze, a także to, że dzięki mocy Boga mam możliwość decydowania czy popełnić czy też nie popełniać danego grzechu. Dzięki czytaniu Słowa Bożego i przebywaniu w Bożej obecności mogłem poznać i zrozumieć, jak wielki wpływ ma grzech na moje życie. To wszystko, co powyżej opisałem, Jezus zrobił dla mnie dzięki wielkiej miłości do mnie i nie tylko do mnie, lecz i do wszystkich, którzy uwierzą w dzieło miłości Pana Jezusa. „Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Ew. Jana 3,16). Każdy, kto wierzy, że Pan Jezus umarł za jego grzechy na Krzyżu Golgoty będzie zbawiony, jego życie się odmieni i stanie się innym człowiekiem. Miałem okazję zaprosić Pana Jezusa do swojego życia i poprosiłem Go o to, by pomógł mi je zmienić. Dzisiaj jestem innym człowiekiem. Spotkanie z Panem Jezusem odmieniło moje życie na zawsze. Tego życzę każdemu człowiekowi na tej ziemi.

Brat Artur