Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Chwała na Wysokościach - www.ezb-szczecinek.pl

Chwała na Wysokościach

Moje dawne życie ...

Zmienił sam Pan

Moje dawne życie było życiem w grzechu, życiem bez celu, a w sercu miałem pustkę. Dziś, gdy poznaję miłość Bożą przez Jezusa Chrystusa, moje serce się raduje. To Jezus napełnia mnie radością, miłością i chęcią do zmiany mojego życia na lepsze. Zrozumiałem, że żaden człowiek bez Boga i miłości Jezusa nie idzie drogą prawdy, lecz drogą ciemności – drogą, którą ja szedłem. Ta właśnie droga doprowadziła mnie do miejsca, które nazywa się więzienie. Teraz poznałem Jezusa Chrystusa i Jego nauki. Poznałem tego, który jest Synem Bożym i odbiciem Jego chwały. Tego, który jest godzien, abyśmy Go naśladowali, jest wzorem dobrego postępowania, aby nasze życie było pełne radości i miłości. Jezus i Jego miłość pokazuje mi, jak dążyć do zmiany swojego życia, aby ono po opuszczeniu przeze mnie więzienia, nie wyglądało tak jak przedtem. I dlatego już teraz muszę wzmacniać się w miłości Bożej, czytając codziennie Biblię. Bo to jest pokarm, który daje nam Stwórca, abyśmy Go co dzień spożywali i umacniali wiarę w swoich sercach i trwali w miłości, która płynie w Jezusie Chrystusie. Jezus jest Drogą i Prawdą!

Mariusz