Ewangeliczny Związek Braterski w RP
RODO - www.ezb-szczecinek.pl

RODO


Regulamin dot. ochrony danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Rada Starszych Ewangelicznego Związku Braterskiego w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Szczecinku, w dniu 10 maja 2018 r. podjęła uchwałę ws. wprowadzenia Regulaminu dot. ochrony danych osobowych członków Związku.

Inspektor Ochrony Danych

W nawiązaniu do powyższego, Rada Starszych informuje, iż z Inspektorem Ochrony Danych,  można kontaktować się, pod adresem e-mail: ezb.szczecinek@wp.pl

 

Polityka prywatności RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych osób fizycznych, informuje się, że dane osobowe przetwarzane na niniejszej stronie internetowej są prawnie chronione:

1. Administratorem danych jest Ewangeliczny Związek Braterski w Rzeczypospolitej z siedzibą w Szczecinku, ul. Mickiewicza 18.

2. Dane są przetwarzane w celu realizacji działalności statutowej, zgodnie z Prawem Wewnętrznym oraz Regulaminem Ochrony Danych Osobowych, obowiązujących w Ewangelicznym Związku Braterskim w Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Szczecinku ul. Mickiewicza 18.

3. W ramach obowiązującego Regulaminu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

4. Masz prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora.

5. Masz prawo do wniesienia skargi do Komisarza Ochrony Danych Osobowych.

6. Wskazane dane nie są profilowane, nie są przekazywane innym podmiotom lub administratorom bez zgody osoby której dotyczą.

7. Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wskazanego celu lub przez okres jednego roku, licząc od początku roku następującego po dacie wyrażenia zgody(w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy).

Licencja na rozpowszechnianie

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie www.ezb-szczecinek.pl można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich w niezmienionej formy oraz podania źródła w miejscu udostępnienia.
Zabrania się czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.