Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Filemon - program postpenitencjarny - www.ezb-szczecinek.pl

Filemon - program postpenitencjarny

 

Wśród osadzonych opuszczających Jednostki Penitencjarne, są osoby, które bez odpowiedniej pomocy, nie będą w stanie sobie poradzić i najpewniej wrócą na drogę przestępstwa. Biorąc pod uwagę powyższe - naszym pragnieniem było stworzenie dla byłych osadzonych ,,Domu Filemona", który byłyby czasowym miejscem pobytu do czasu ich usamodzielnienia (znalezienia pracy i lokum) – tak, aby ludzie ci nie musieli iść ,,pod most’’. Nazwa wspominanego domu była inspiracją wynikającą ze studium Listu do Filemona.

 

Program „Filemon” to kilkustopniowy program pomocowy realizowany po opuszczeniu Zakładu Karnego:

1) Znalezienie miejsca pobytu i pracy dla skazanych (pobyt możliwy w naszych Domach Zborowych - do czasu usamodzielnienia się);

2) Szukanie miejsca pobytu i pracy, we współpracy z instytucjami pomocowymi;

3) Udzielanie doraźnej pomocy materialnej w postaci odzieży i żywności.

 

Kwalifikacja do udziału w programie odbywa się każdorazowo po:

- ocenie uczestnictwa osadzonego w spotkniach ewangelizacyjnych w Jednostkach Penitencjarnych; 

- indywidualnej rozmowie z osobą zainteresowaną;

- analizie aktualnej sytuacji osoby zainteresowanej; 

- decyzji Rady Starszych.