Die Briefe den Gefangenen

Hier sind die Briefe den Gefangenen, die ihres Leben Herr Jesus anvertraut haben.

Gedanken und Sentenzen von "Menschen den Gittern" geschickt sind der Redaktion von "Friedens Botschaft" durch "Mission im Gefängnis" Vermittlung, die von Predigern Evangelische Bruderverein in Polen geführt ist.

Co Pan Jezus zrobił w moim życiu?

Bruder  Artur

„Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz” (Rzym. 10,9).

Mój Jezus...

Bruder Wiesław

k

„Daj mi o świcie doznać łaski Twojej, bo Tobie ufam! Wskaż mi drogę, którą mam iść, bo ku Tobie podnoszę duszę moją!” (Psalm 143,8)

u stóp naszego Boga Ojca

wiara,nadzieja i miłość

wąska droga, którą tak niewielu podąża, a na której odnajdujemy prawdziwe szczęście ... Jezus jest dobrotliwy, nie zazdrości, Jezus nie jest chełpliwy, nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego